#24 “Det burde være easy peasy!” – hvorfor vægttabsprogrammer på Tv gør mere skade end gavn

Kostvejledningen i DR2-programmet “Fede Forhold” har fået mange til at reagere.

Især én situation har bragt sindene i kog – også vores – fordi den illustrerer en dømmende, destruktiv og kontraproduktiv tilgang til personer, der kæmper med vægten. Faktisk demonstrerer den alt det, man som kostvejleder IKKE skal gøre, når man har en klient.

Med afsæt i dén situation, forklarer vi i dette afsnit om vigtigheden af den terapeutiske alliance mellem kostvejleder og klient – og om de samfundsmæssige konsekvenser ved, at Tv-programmer altid fremviser den forkerte tilgang til vægttab.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Hvordan og hvorfor Tv-programmer altid synes at udstille og udskamme de personer, der har søgt hjælp via programmet.
  • Hvordan selvsamme Tv-programmer derigennem farver seernes opfattelse af, hvad der er den rigtige måde at motivere på.
  • Hvordan Jane (som vi har talt med inden indspilning af denne episode) og Morten fra “Fede Forhold” reagerede på kostvejlederens tilgang.
  • Hvorfor ernæringsfaglighed ikke er nok, hvis man vil hjælpe andre, til at ændre (sundheds)adfærd.
  • Hvordan “den terapeutiske alliance” er central for alle terapiformer – hvorunder kostvejledning hører – hvordan man skaber den og hvordan man reparerer den, hvis den går i stykker.
  • At der hvert år uddannes hundredevis af ernæringsfaglige, der OGSÅ forstår sig på sundhedspsykologi og pædagogik, fra landets professionsskoler, men som desværre ikke står først, når Tv-produktionsselskaber vælger vægttabscoach.
  • Hvorfor det nok er nødvendigt at screene for BED (og andre spiseforstyrrelser) inden man overhovedet går i gang med et vægttabsforløb.
  • Hvordan udskamning af overvægtige på Tv øger seernes opfattelse af, at overvægt er selvforskyldt og bunder i dovenskab og manglende rygrad.
  • Hvordan Danmarks Radio, som licensmodtagende public service-forpligtet kanal, ikke lever op til sit ansvar, når de sender programmer ud, der forstærker

Kilder nævnt i podcasten:

Sundhedsstyrelsens rapport “Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt. En litteraturgennemgang. 2018.“, der blandt andet konkluderer, at jo mere kontakt man har med en professionel, jo større er sandsynligheden for vægttab.

Sundhedsstyrelsens rapport “Behandling af Binge Eating Disorder (BED) SAMMENFATNING AF RESULTATER FRA TO SATSPULJEPROJEKTER“, der blandt andet konkluderer, at personer, der måske har BED, “…ikke bør tilbydes traditionelle vægttabsforløb, da disse i værste fald kan forværre spiseforstyrrelsen.

En metaanalyse og gennemgang af studier, der undersøger effekten af den terapeutiske alliance på målbare udfald, der finder en moderat, men konsekvent effekt.

Gennemgang af to metaanalyser vedr. den terapeutiske alliance, der blandt andet forklarer, hvad der typisk bryder den terapeutiske alliance, vigtigheden af at genoprette den og hvordan dette gøres.

Metaanalyse, der fastslå vigtigheden af mestringstillid – der øges af mestringsoplevelser og reduceres af fiaskooplevelser.

Oversigtsartikel om fedmestigmatisering, der konkluderer, at “…stigmatization of obese individuals threatens health, generates health disparities, and interferes with effective obesity intervention efforts.

Studiet, der fandt, at blot 40 minutters eksponering for Tv-programmet “The Biggest Loser” medførte “…significantly higher levels of dislike of overweight individuals.

Billedet til artiklen:
I programmet “Fede Forhold” ser vi forskellige reaktioner på en striks, kostvejlederbestemt vægttabsdiæt. Én af dem ses her: overspisning, alene i bilen.

Lyt til podcasten her: Apple Podcasts | Spotify | SoundCloud