#21 Er det din egen skyld, at du er tyk?

De fleste danskere mener, at overvægt er selvforskyldt. Det opfattes som et udtryk for manglende viljestyrke, (selv)kontrol og dårlig varetagelse af det personlige ansvar for egen sundhed. Men giver det overhovedet mening at tildele ansvar og skyld på denne måde?

Til at hjælpe med at besvare dette spørgsmål, har vi i denne episode lektor i anvendt filosofi, Morten Ebbe Juul Nielsen, i studiet. Morten Ebbe er blandt andet forfatter til bogen “Forbandede sunddom“ (Forlaget Dreamlitt, 2016) – og til massevis af artikler om netop dette filosofiske spørgsmål, publiceret i nogle af de største og mest velrenommerede videnskabelige tidsskrifter.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • At danskerne typisk mener, at man er personligt ansvarlig for sit helbred generelt, og sin vægt specifikt. (Vi taler bl.a. om en undersøgelse fra TrygFonden og Mandag Morgen fra 2010, samt en undersøgelse foretaget af Megafon for TV2 fra 2017.)
 • At årsager til overvægt er “overdeterminerede” – altså, at der er så mange beskrevne årsager, at der slet ikke er plads til det personlige ansvar for eksisterende overvægt.
 • At fedmeepidemien næppe kan forklares med, at folk er blevet dårligere til at “løfte det personligt ansvar”, da vi generelt er blevet bedre til det på alle andre områder i livet.
 • At det IKKE tyder på, at man som overvægtig har en lavere grad af “impulskontrol”. Til gengæld er overvægtige typisk hypersensitiv overfor fødevarerelaterede stimuli (fristelser og tanker om mad) – hvilket minder meget om andre afhængigheder. (Læs den omtalte metaanalyse, her.)
 • Hvad “fri vilje” er og hvad vi kan siges at være personligt ansvarlige for. Kort fortalt: det vi ikke er i kontrol over (og ikke har valgt) er vi ikke ansvarlige for.
 • At alting har en årsag – også årsager – og at dette rent logisk medfører, at man aldrig som individ kan siges at bære ansvaret eller skylden for en given situation eller handling.
 • Sam Harris’ og Daniel Dennetts diskussion af, hvorvidt fri vilje overhovedet eksisterer, samt hvorfor det dog er nødvendigt at holde folk ansvarlige. (Hør den, her.)
 • Forskellen på den bagudskuende vurdering af årsager til overvægt og den fremadskuende vurdering af, hvorvidt det er formålstjenstligt at holde “de overvægtige” ansvarlige for deres egen situation.
  (Læs Morten Ebbes artikel om dette, her.)
 • At kvantemekaniske argumenter for indeterminisme ikke er argumenter for det personlige ansvar– hvorfor vi stadig hverken har fri vilje, skyld eller ansvar i en inderterministisk verden.
 • Den foreslåede forskel i ansvar for handlinger, man identificerer sig med og står inde for, og handlinger, man ikke har det sådan med – forsvaret af filosoffen Harry Frankfurt, som en del af det man kalder “kompatibilismen”.
 • Hvorfor det giver meget mere mening at lede efter årsager, end skyld og ansvar (hvis et problem skal løses, vel at mærke).
 • Hvorfor de fleste (især slanke) har så meget modstand mod at acceptere, at overvægt ikke er en “selvskabt plage”.
 • Sammenhængen mellem forskellige faktorer i opvæksten og risiko for fedme senere i livet. Læs én af mine artikler om dette, her.
 • At der ikke just er mangel på socialt pres for at blive slank, og at udskamning, fat-shaming og generel stigmatisering af overvægtige ikke hjælper – tværtimod.
 • Hvordan en reduktion i samfundsmæssig stigmatisering af overvægtige kunne være første skridt mod et mindre fedmefremmende samfund.
 • At hele fedmeepidemien kan forklares med en højere tilgængelighed af kalorier. Altså, noget uden for individet.

Lyt til podcasten her: Apple Podcasts | Spotify | SoundCloud